Suositellut

Olemuksen rauha

Mielen hiljeneminen avaa avaran tietoisuuden tilan, jossa valo vallitsee.

Mikä tahansa tapa, keino tai menetelmä, joka hiljentää villinä juoksevan ajattelun on hyvä. Ajattelun hiljenemisen myötä tunnemaailma rauhoittuu ja myönteisten tunteiden välittämä voima, kuten myötätunto, vahvistuu.

Mielen hiljentämiseen on monia erilaisia reittejä. Useimmat värähtelyä ja tietoisuutta muuntavat menetelmät sisältävät mielen suuntaamiseen, ääneen, vahvistaviin sanoihin, hengitykseen, liikkeeseen ja energiaan liittyviä harjoitteita. Meditaatio, jooga ja tietoinen läsnäolo ovat harjoittamiseen perustuvia menetelmänippuja, joilla oman perimmäisen olemuksen ymmärrys lisääntyy ja tasapainotila kasvaa.

Meillä suomalaisilla on vahva luontoyhteys, joka toimii meille perinteisenä rauhan tilaan viejänä. Luonto kaikissa muodoissaan sykkii perimmäistä olemustamme.  Erilaiset luonnolliset tilat, olennot ja elementit väreilevät tasapainoa meihin. Olipa sitten kyseessä kasvit, vesi, eläimet, tuli, valo tai raikas tuuli, ne tuovat hyvää oloa niiden väreilyyn keskittyessämme.

Yhteiset tietoisuushetket avaavat olemustamme ja tiputtavat pois mielemme olemukseemme kerryttämää. Lempeissä, tietoisuutta kasvattavissa hetkissä olemuksemme pääsee lähemmäksi levollista ja valoisaa tilaansa. Kun hiljainen, keskittynyt mieli avaa tietoisuuden ulottuvuudet, syntyy myönteisellä tavalla muuntava tila. Tuossa tilassa olevien mielet rauhoittuvat ja saavat kosketuksen rauhaan.

Rauhallisessa mielessä ajatukset eivät ole tahattomia ja hallitsemattomasti virtaavia, vaan ne ovat mielteitä, jotka nousevat tietoisuuteen olemuksen ytimen viisaudesta. Tietoinen pohdinta yhdistää ajattelun ja avaran tietoisuuden tilan tuoden meille uusia oivalluksia ja ideoita.

Pääasia mielen hiljentämiseen suuntautumisessa on oma aikomus päästä aiempaa laajempaan tilaan, jossa tietoisuus omasta olemuksesta ja sen liittymisestä elämän kokonaisuuteen vallitsee. Kun mielemme on saavuttanut rauhan, pystymme toimimaan tietoisesti yhteisessä olemassaolon kokonaisuudessa valoa ja voimaa elämän hyväksi virrattaen.

∞  Open LightSatu Virtanen ∞ Atmereian 2021 ∞ 

Sponsored Post Learn from the experts: Create a successful blog with our brand new courseThe WordPress.com Blog

Are you new to blogging, and do you want step-by-step guidance on how to publish and grow your blog? Learn more about our new Blogging for Beginners course and get 50% off through December 10th.

WordPress.com is excited to announce our newest offering: a course just for beginning bloggers where you’ll learn everything you need to know about blogging from the most trusted experts in the industry. We have helped millions of blogs get up and running, we know what works, and we want you to to know everything we know. This course provides all the fundamental skills and inspiration you need to get your blog started, an interactive community forum, and content updated annually.

Suositellut

Kiitollisuuden vaikuttavuus

Kiitollisuus auttaa ymmärtämään kaiken liittymisestä kaikkeen.

Kaikki luotu ympärillämme on syntynyt toimintoketjujen kautta. Tyyny, jolla pääni lepää on pitkän ketjun tulosta. Siksi ollessani siitä kiitollinen, kokonainen tapahtumien ketju saa kiitoksen. Samalla jaettu tietoisuuskenttämme muuntuu kiitollisuuden välittämän voiman kautta. Tämä on mahdollista, koska pohjimmainen olemassaolomme ei tunne aikaa.

Kiitollisuus tunnistaa ja sallii olemassaolon ilmiöt.

Kiitollisuus avaa sydämen kahleita. Kiitollisuus tiputtaa pois kertyneitä ajatusmuotoja ja niillä olemukseemme synnyttämiämme tunnelasteja. Odotukset, pettymykset ja vastenmielisyydet sulavat pois kiitollisuuden tilassa ollen. Kiitollinen mieli on vapaa ja pelkistynyt ilman velkaa mihinkään suuntaan.

Kiitollisuus on riippumatonta asioiden tunnistamista ja tunnustamista olemassaolomme osaksi.

Kiitollisuus kuuluu koko ihmiskuntaa yhdistävän valotietoisuuden vaikuttaviin voimiin. Suuret, emootioitamme liikuttavat valon voimat vaikuttavat tasapainotilaamme yhteisen tilamme kautta. Kiitollisuus, anteeksianto, myötätunto ja rakkaudellisuus avaavat tietoisen yhteyden valon kirkkauteen.

Grateful heart creates a space of fulfillment

∞  Open LightSatu Virtanen ∞ Atmereian 2020 ∞ 

Suositellut

Valoihminen – Olemme valoa valossa

Valoihminen on tapa kuva ihmisyyttä valon ja voiman kautta. Värähtelemme koko ajan valoa ja tuon värähtelyn kautta olemme yhteydessä valon voimaan. Elämän voimamme on valoa. Rakkautemme on valoa. Muuntumisemme on valoa. Tietoisuutemme yhdistyessä valoon, olemme yhteydessä hyvyyteen, älykkyyteen ja vaikuttavaan voimaan. Valon tiedostaessamme tiedostamme olemuksemme valo-olentona muiden valo-olentojen joukossa.

Tervetuloa jakamaan valon ja voiman todellisuutta!

∞  Open LightSatu Virtanen ∞ Atmereian 2017 ∞ 

 

Valon väline – Olemus valon käytössä

ANTAUTUMINEN Valo muuntuu tietoiseksi osaksi olemustamme, kun annamme niin tapahtua. Joillekin tämä tapahtuma on pitkäaikaisen suuntautumisen ja mietiskelyn tulosta, jotkut meistä kokevat valon kirkkauden salaman kaltaisena hetkenä, jolloin kaikki on kirkasta ja selvää.

TOIMINTA Kun valo on muuntunut tietoiseksi osaksi olemustamme, voimme lähteä toimimaan valon kera muiden hyväksi. Olemuksemme pysyessä tyhjänä ja avaruudellisena, pystymme olemaan hyvän, kaikkein korkeimman valon välineitä. Tyhjässä ja avarassa tilassa minuutemme toiveet ja pyrkimykset ovat hälvenneet ja olemuksemme yhdistyy valoon. Tätä kautta olemuksemme toimii kuin valon virtauksen mahdollistavana pisteenä ja laajentuvana avaruutena. Tuon tilamme tietoisuuden muut kohtaavat ja pääsevät sen kautta lähemmäksi omaa valoyhteyttään.

YHTEYS Kun itsenäistymme ja tulemme tietoisemmiksi, tarve toisen henkilön kautta tapahtuvaan valoyhteyteen lakkaa. Olemme itse valo ja valon väline muille.

∞  Open LightSatu Virtanen ∞ Atmereian 2019 ∞ 

 

Millainen on valoihminen?

 

HALLITTU MIELI JA TUNTEET Valoihmisen ajattelu on hallittua. Ajatusten luoma tila näyttäytyy välittömästi pilvinä tai valona. Keho reagoi pilviin ja ne tiedostetaan välittömästi. Valoihmisellä on keinot hälventää aiheuttamansa sakka. Ajatukset voi suunnata haluamaansa kohteeseen. Ajatuksia on ylipäänsä vähemmän. Kohdistettu pohdinta sisältää ajatusten lisäksi avaran tilan, johon ideoita ja näkyjä ilmenee.

Tunteet havaitaan siten, että niiden juurisyy on selkeästi tiedostettavissa. Ulkopuoliset seikat vaikuttavat tunnetilaan vain silloin kun valoihminen itse haluaa. Jos ulkoinen ärsyke kuitenkin aiheuttaa voimakkaan tahattoman tunnetilan ja kehollisen reaktion, valoihminen pystyy mielensä avulla rauhoittamaan olemuksensa. Valon tuoma ilo ja rauha ovat tunnetiloja, joissa valoihminen haluaa olla ja on.

YHTEYS KANSSAIHMISIIN Yhdistyminen toisiin ihmisiin on aivoaaltojen tasolla tapahtuvaa, valoihmisen rauha tarttuu kanssaihmisiin. Havainnot toisten ihmisten värähtelytilasta välittyvät ilman fyysistä läsnäoloa tai laiteyhteyksiä. Valoihminen havaitsee toisten ihmisten välittämät ajatusvärähtelyt. Hän osaa erottaa ne omasta ajattelustaan. Tämän tietoisuuden avulla hän on tietoinen siitä, mikä todella on hänen omaa olemustaan ja mikä ulkopuolelta tulevaa. Hän voi valita milloin ja miten hän on yhteydessä kanssaihmisiinsä.

HAVAITSEVA KESKUSTA Valoihminen kokee olemuksensa ja kehonsa samanaikaisesti sisältäpäin ja yli ihon rajojen. Koko olemus on rajatonta väreilyä ja valoa, joka lävistää kaiken olevan. Olemuksessa on aina keskusta, joka löytyy hiljentymisessä. Tuo ydin on liikkumaton osa, joka pysyy vakaan koettelemuksissa. Keskusta tietää, että kuoleman ja elämän raja on olematon, siksi se on vankkumaton. Ydin on riippumaton vallitsevista olosuhteista ja muiden ihmisten teoista.

Elämän ja olemuksien, sekä oman että muiden, havaitsemistapa muuntuu, kun valo ja voima on auennut tietoisuuteemme. Ymmärrys ihmisen valo-olemuksesta on tullut kokemuksen myötä vallitsevaksi realiteetiksi. Kaikissa havainnoissa on mukana valotietoinen havainto, joka kertoo erilaisten ilmiöiden valon ja voiman luonteen. Samalla kokemus elämästä muuntuu ykseyden kokemiseksi.

ELÄMINEN Elämä saa alkunsa tyhjästä hyvyydestä. Elämän kokemukset kerryttävät meihin erilaisia pintoja ja pinttymiä. Elämä on prosessi kohti kirkastumista ja hyvyyttä. Kirkas valo ilmenee puhtaan hyvää tahtovan sydämen ja puhtaan mielen vallitessa. Hyvyyden ollessa elämän sisältönä kirkas vapaus vallitsee.

VALON TILA Mielensä hallitseva ja tietoinen, valoon ja voimaan yhdistynyt valoihminen vaikuttaa positiivisesti vallitsevaan tilaan ja kanssaihmisten valotilaan joko läsnä ollen tai etäisyydestä. Valoihmisen tietoisuus voi liikkua erilaisissa tiloissa ajasta ja paikasta riippumatta.

VALOHEALINGIN VÄLINE Valohealing on transformaatiotapahtuma valon tilassa. Tulemalla nähdyksi transparenttina olentona, tulemalla ohjatuksi kipeän ja peitetyn lävitse, olemus pääsee kirkkauden ja rakkaudellisuuden hyväksyvään ja armolliseen tilaan.

∞  Open LightSatu Virtanen ∞ Atmereian 2019 ∞ 

Valon tila – Valohealing eli muuntuminen tilassa

Kun valo on muuttunut todellisuudeksi olemukseemme, voimme antaa valon voiman kulkea kauttamme muiden hyväksi.

Antamalla itsemme valolle, olemme välikätenä valon sopusointuiselle liikkeelle ja muuntavalla voimalle.

Kun kaipaamme vahvistusta, tasapainoa ja rauhaa, valon tila suo sen meille.

Valon tila syntyy suuntautuessamme valoon.

Valo lävistää meidät.

Valossa rajat henkilöiden välillä häviävät.

Valon tilassa ja valoyhteydessä ollessamme syvälliset tasapainottavat ja ylevöittävät

muutosvoimat vaikuttavat olemukseemme monitasoisesti.

Kehomme – mielemme – ulottuvuutemme – kokonaisuutemme

palautuu vapaaseen virtaavaan tilaansa.

Tietoinen yhteys valoon syntyy.

∞  Open LightSatu Virtanen ∞ Atmereian 2019 ∞ 

Valotietoisuus – Valon luonteen aistimisen voima

Valoherkkä ihminen voi tehdä valintojaan valoaistimuksiinsa perustuen. Kaikilla seikoilla sekä konkreettiselta tuntuvilla että abstrakteilla on oma valoluonteensa. Valoluonteen aistiminen on kuin kävelisi kaupungissa, jossa voi valita synkän pimeän kujan tai aurinkoisen puiden suojaaman bulevardin. Jokainen ajatus on askel. Jokainen askel on valinta ja teko. Vaikka valoluonteen aistiminen voi aluksi tuntua raskaalta ympäröivän värähtelyn painavuuden tähden, aistimiskyky ja sen pohjalta toimiminen on kuitenkin hyväksi ja vie elämää kokonaisuudessaan kohti keveämpää tilaa.

Valoluonteen aistimisen ja valotietoisuuden kautta elämälle suotuisan ympäristön valitseminen on mahdollista. Kun toimimme seuraten valohavaintojemme viitoittamaa tietä, luonnon ja maapallon kannalta epäedullinen toiminta käy mahdottomaksi. Valo on kaiken olemisen perustekijä. Mitä valotietoisemmaksi ihmiskunta muuntuu, sitä luonnollisemmin ihminen toimii yhteiseksi tiedostetussa valossa.

Kun sanojen valoluonne on konkreettinen aistittava havainto, kun tunnemme sanojen vaikutuksen vallitsevaan valon tilaan, valitsemme mielellämme hiljaisuuden tasapainottavan tilan. Tuolloin kuulemme ja aistimme vielä herkemmin. Olemme vähemmän itsessämme ja enemmän yhteisessä tilassa. Tämä vaikuttaa myönteisesti kaikkiin kohtaamisiimme ja ihmissuhteisiimme. Valon aistiminen muissa muuttaa heidän olemuksensa läpinäkyväksi. Aistimme heidän aikeensa, jolloin valotilan kannalta epäedulliset teot ovat näkyvillä jo ennen niiden toteutumista. Pystymme reagoimaan epäedullisiin olosuhteisiin etukäteen. Yhteistoiminnassa tämä aikeiden aistiminen auttaa meitä toimimaan yhdessä rakentavasti siten, että voimme tuoda vaikuttimemme esiin ja luoda näin avoimen yhteisen toimintakentän, joka toimii positiivista valotilaa ylläpitävästi ja kasvattavasti.

Yhteisessä tietoisuuskentässä olevien seikkojen valoluonteeseen kuuluu myös niiden välittämä voima. Voima tuntuu erilaisina virtauksina, jotka kulkevat olemuksiemme lävitse. Mitä herkempiä olemme, sitä taitavammiksi voimme kehittyä näiden voimien tietoisessa aistimisessa ja niiden vaikuttavuuden hyväksymisessä. Valotietoisina hyväksymme olemukseemme kirkkaat, puhtaat ja hyväntahtoiset valon voimat. Valotietoisina pystymme vahvistamaan kirkasta valon tilaa ja sillä tavoin vaikuttamaan laajalti. Mitä avoimempana ja luottavaisempana luovutamme olemuksemme kirkkaan valon tilaan, sitä enemmän kohtaamme valoa.

∞  Open LightSatu Virtanen ∞ Atmereian 2019 ∞ 

Valo-oppaan etiikka

Kun valo on auennut tietoisuuteemme, voimme toimia toisiamme auttaen. Valo-opas antaa olemuksensa valon viisauden ja voiman käytettäväksi muiden hyväksi. Ihmisten kanssa toimiessa on hyvä olla tietoinen oman toiminnan vaikuttavuudesta. Valo-oppaan etiikan tarkoituksena on auttaa meitä olemaan parempia kanssakulkijoita ja valon välineitä.

TYHJYYS JA KESKITTYNEISYYS Säilytä jatkuvasti avoin tyhjä mieli ja yhteys kirkkaimpaan mahdolliseen hyvyyden valoon. Pysy neutraalissa tietoisuuden tilassa, jolloin olet tietoinen valosta ilman henkilökohtaisia tunteita, mielipiteitä ja asenteita.  Pitäydy mielipiteistä koskien henkilöiden käyttämiä erilaisia hoitomuotoja. Havaintokentässäsi kulkee erilaisia ilmiöitä, joilla on erilaisia valon tiloja. Tyhjyyden tilassa pysymällä pitäydyt luokittelemasta ilmiöitä hyviksi tai pahoiksi. Salli jo tapahtuneet sydämettömät teot ilman tuomitsemista.

LUONNOLLINEN TILA Salli healing-valon ja voiman toimia kauttasi ilman että käytät mentaalista voimaasi tai omaa elinvoimaasi. Pysy avoimena ja virtaavana ilman työntävää voimaa ja ilman, että asetut jotakin vastaan. Jos toimit informaation ja voiman kanavana, pystyt erottamaan sen, millainen kanavointisi ja virtauksesi lähde on luonteeltaan.  Varmistu siitä, että koet olevasi yhdistyneenä sydämellisiin, positiivisella tavalla vaikuttaviin voimiin.

AVOIMUUS JA LAAJUUS Toimi rajattomasti niin, että valo kattaa henkilön koko moniulotteisen olemuksen. Käytä avoimia käsitteitä ja sanoja, jotka eivät kanna vanhojen perinteiden painolastia. Kunnioita jokaisen henkilön omaa tapaa ilmaista kokemustaan oman perinteensä ja maailmankuvansa kautta. Näe näitä perinteitä yhdistävä valo ja pyrkimys hyvään. Pitäydy määrittelemästä tilaan ilmeneviä valoilmiöitä ja valo-olentoja oman taustasi perusteella. Anna henkilön avautua ja ilmaista juuri hänelle ilmeneviä valo-olentoja.

VAPAUTTAVA VOIMA Käytä tietoisuutesi vapauttaa voimaa huolellisesti keskittyen korkeimpaan mahdolliseen valoon. Vaikka kykenisitkin luomaan erilaisia energeettisiä ilmiöitä kuten suojia tai nuolia, älä käytä tuota kykyäsi. Sillä kaikki tilanteet ja ilmiöt muuntuvat ja vapautuvat yhdistymällä valoon myötätunnolla, rakkaudella ja anteeksiannolla.  

OHJAUS Avaa rakkaudellinen valon tila sanattomasti ilman, että johdatat osallistujia tiettyyn kokemukseen. Luota henkilön tietoisuuteen ilmenevän informaation luonnolliseen muuntumiseen uusiksi positiivisiksi ajatusmuodoiksi. Tarvittaessa ohjaa henkilö hakemaan apua asiantuntijoilta.

TULEVAISUUDEN ILMAISEMINEN Ole hyvin varovainen tulevaisuuden ennusteiden ilmaisemisessa. Niiden sijaan ohjaa henkilöitä kohti niitä positiivisia mahdollisuuksia, joita heidän tietoisuutensa voi luoda ja siten vaikuttaa edelleen heidän ihmissuhteisiinsa ja elämäänsä. Tuo esiin anteeksiannon, rakkauden ja sallimuksen vaikutus.

MENNEISYYDEN ILMAISEMINEN Ilmaise havaintojasi menneisyydestä vain, jos valo varmistaa sinulle menneiden ilmiöiden esiin tuomisen olevan oleellista henkilöiden kannalta.

KUNNIOITUS Kunnioita olemassaoloa ja toisten olemuksen luonnetta. Koe meissä jokaisessa oleva ydin korkeimpana mahdollisena valona. Kunnioita koko ajan vapaata tahtoa.

LOUKKAAMATTOMUUS Lähesty yksityisiä asioita vain henkilön luvalla. Henkilöllä on aina mahdollisuus sanoa, että tätä elämän aluetta hän ei halua käsitellä. Älä koskaan käytä ihmisiä hyväksi taloudellisesti tai seksuaalisesti luomalla ajatusmuotoja tai vaikuttamalla tietoisuutesi kautta heidän olemukseensa. Jos käytät työssäsi healing-kosketusta, pyydä lupa koskettamiseen. Älä koskaan koske kehon intiimialueisiin. Myös päälaen alue voi olla joillekin henkilöille yksityinen alue. Älä ota elämän voimaa muilta itsellesi vaan varmistu aina olevasi yhteydessä suoraan valon voimaan.

SALASSAPITO Kaikki mitä saat tietää henkilöstä valo-oppaana on luottamuksellista. Älä koskaan mainitse asiakkaasi nimeä ulkopuolisille. Varmistu siitä, että pidät mahdollisen asiakasta koskevan kirjallisen materiaalin turvallisessa, lukitussa paikassa. Tämä koskee myös digitaalista tietomuotoa. Pyydä ryhmätilaisuuksiin osallistuvia pitämään salassa kaiken mitä he ovat toisistaan oppineet tilaisuuden aikana.

ULKOPUOLISEN KOSKEMATTOMUUS Jos henkilö, johon olet yhteydessä tuo voimakkaasti esiin jonkin ihmisen tai ihmissuhteensa, vie henkilön huomio takaisin hänen omaan olemukseensa ja jätä ulkopuolisen voimakenttä koskemattomaksi.

SELKEYS JA KIRKKAUS Pidä aikeenasi löytää olemukseesi kirkkaan valon tila ollaksesi mahdollisimman hyvä opas muille. Käytä tietoisuuden voimaasi vain hyvään. Varmistu siitä, että olet yhdistynyt kirkkaaseen valoon ja aikeenasi on pyyteetön elämän hyväksi toimiminen.

TASAPAINOINEN TILA Työskentele vain silloin kun tunnet tilasi tasapainoiseksi, ja sekä yhteytesi omaan keskustaasi että valoon on elävä. Läpinäkyvyys ihmisten välillä saa aikaan sen, että mahdollinen epätasapainoinen tilasi ilmenee muille. Hyväksy se, että tilasi saattaa vaihdella elämän varrella. Oppimalla havaitsemaan oman olemuksesi vaihtelevia tiloja, pystyt välittämään ymmärrystäsi muille. Hyväksy se, että on olemassa henkilöitä ja tilanteita, joissa juuri sinä olet kykenemätön auttamaan. Ilmaise tämä selkeästi ja pyydä heitä kääntymään jonkun toisen auttajan puoleen. Varmista, että olet yhteydessä maapallolle aikaan ja paikkaan samalla, kun yhdistyt valo-oppaana valon ulottuvuuksiin. Sinä kiinnität yhteisen tietoisuuden ja pystyt palauttamaan henkilöt tässä-ja-nyt tilaan.

TUKEA Jos tarvitset valo-oppaana toimimiseksi rahallista tukea, voit hyvin pyytää kohtuullisen korvauksen tarjoamistasi palveluista. Valo ilmenee rahasta riippumatta. Ole yhteydessä henkisiin kollegoihin ja opettajiin, jotta kehityt ja vahvistut. Samalla opit lisää jakaessasi kokemuksia heidän kanssaan ja jo keräämäsi ymmärrys liikkuu.

∞  Open LightSatu Virtanen ∞ Atmereian 2019 ∞ 

Valominä – Uusi olemisen tapa

Suuntautuessamme valoon värähtelymme muuntuu. Muuntunut värähtely vaikuttaa koko olemukseemme ja elämäämme. Herkkyytemme ympäröivälle värähtelylle lisääntyy. Myös käsityksemme itsestämme ja olemuksestamme muuntuu. Valon avautuessa ja itsekkään minä-itten hälvetessä koemme tarvetta saada kiinni uudesta tavasta olla olemassa. Luomme uuden minuuden, joka tunnistaa olemuksensa valoluonteen. Minuuden, joka on valona valossa yhdessä kaiken olevan kanssa. Valominä tarkoittaa valomuutoksen synnyttämää uutta käsitystä itsestä.

UUSI KÄSITYS OLEMISESTA on tarpeen, kun

 • Sisäinen viisaus kasvaa, minän merkitys hälvenee ja olemus liukuu lähemmäksi ydintä ja edelleen kohti ulottuvuuksia ja eräänlaista olemattomuutta.
 • Tietoisuuden laajentuessa valon tilaan, laajaan havainnointiin, avaruudelliseen tilaan, voiman liikuttelun tilaan
 • Valo-olennot ilmenevät ja yhteys syntyy
 • Opimme luomaan aktiivisen yhteyden valoon
 • Viestejä saapuu
 • Latautumisia tapahtuu
 • Valo ilmenee
 • Aistimukset muuntuvat valon ja voiman havainnoiksi
 • Meihin ja meistä virtaa valoa ja voimaa
 • Kehon kokemus muuntuu valon ja voiman kokemuksiksi
 • Opimme toimimaan kentässä ilman laitteita kommunikoiden ja voimaa virrattaen
 • Opimme olemaan välineitä healing-voimalle
 • Koemme elämää ilman aikaa ja paikkaa
 • Osaamme kohdistaa mielemme havaintokentän haluamaamme kohteeseen ajassa ja paikassa, ulottuvuudessa
 • Tunnistamme ja tiedostamme voimien virtausten muutokset
 • Opimme arvostamaan uusia havaintojamme ja herkkyyttämme elämän rikkautena
 • Tunnemme luottamusta, tasapainoa, rajattomuutta
 • Itsetuntemuksemme laajenee
 • Maailmankuvamme laajenee
 • Luomme ja opimme uusia toimintatapoja
 • Luomme ja opimme uusia reagointitapoja
 • Saamme oivalluksia elämän tarkoituksesta
 • Saamme kokemuksen itsestä valo-olentona
 • Saamme kokemuksen kaiken olevaisen värähtelystä valona
 • Saamme kokemuksen ihmisen ykseydestä kaiken elollisen kanssa
 • Saamme kokemuksen ja luottamuksen ihmisen yhteydestä älyllisiin värähtelyihin

Eräs merkki uuden minuuden syntymisestä on se, että aiempi minästä lähtevät puhetapa korvautuu avarammalla tavalla puhua olemassaolosta.

”Olemme menossa kohti valoyhteyttä ja ymmärrystä… Kunnioitan valoa sinussa … Olen osa hienoa muutoksen aikakautta… Meitä on paljon sydämellisiä valoihmisiä… Voin olla ja toimia maan päällä sellaisena kuin olen, valoihmisenä… Olen valoa…Olen valmis toimimaan sydämeni ja valon kautta…Herkkyyteni on vahvuuteni.”

∞  Open LightSatu Virtanen ∞ Atmereian 2019 ∞ 

Valon sanasto

VALOAISTIT Valo havaitaan tietoisuudessa ja monen eri aistin yhdistelmänä. Valoaistilla valoa ja voimaa voi kokea avoimin ja suljetuin silmin.

VALOHEALING Tietoisuuden avarassa tilassa tapahtuva olemuksen muuntuminen tasapainon tilaan.

VALOKETJU Valon tietoisuuden ja voiman siirtyminen valoihmiseltä toiselle valoihmiselle.

VALOIHMINEN Ihmisen perusolemus valona ja voimana sekä valo-olentona.

VALOILMIÖ Valon ja voiman aikaansaama tapahtuma. Havainto valosta ja voimasta.

VALOKAIKKEUS Valokaikkeus on multiversumit valon ja valo-olentojen näkökulmasta tarkasteltuna. Ajaton ja paikaton tila, jossa on valoa ja voimaa myös valo-olentoina. Tila on rinnakkainen ja lomittainen ihmisen tavanomaisesti havainnoiman tilan kanssa.

VALOKOKEMUS Itsen tiivistyminen ja saman aikainen laajeneminen sekä valoyhteyksien ja ykseyden kokeminen.

VALOLOGI Valon ja voiman olemuksen ja todellisuuden pohtija, tutkija ja avaaja.

VALOLOGIA Valon ja voiman olemuksen pohdintaa ja tutkimusta.

VALOME Valominän sulautuminen muihin valoihmisiin. Ymmärrys yhteenkuuluvuudesta muiden ihmisten kanssa.

VALOMINÄ Minuuden hahmottaminen maanpäällisenä olentona ja samalla laajana valon ja voiman universaaliin moniulotteiseen olemassaoloon sulautuneena osana.

VALOMUUTOS Ihmisolemuksen kokemisen muuntuminen valoihmisyyden kokemukseksi. Ja samalla koko olemuksen valon ja voiman tilan muuntuminen.

VALO-OLENTO Valokaikkeudessa oleva valosta koostunut ilmentymä, joka on osa valokaikkeuden ykseys-tietoisuutta.

VALO-OPAS Valo-olento, joka suuntaa tietoisuutensa valon ja voiman muiden hyväksi.

VALOTIETOISUUS Valoihmisen ja muiden valo-olentojen jakama tietoisuuden tila, jossa valo ja voima vallitsee.

VALOTILA Minkä tahansa ilmiön tai ulottuvuuden tila, joka on tietoisuuden havaittavissa valona ja voimana.

VALOTODELLISUUS Todellisuuden kokeminen valon ja voiman kokonaisvaltaisen havainnoinnin kautta.

VALON ULOTTUVUUDET Valoihmisen valotietoisuuden kokemia erilaisia tiloja.

VALON ULOTTUVUUDET Valoihmisen valotietoisuuden kokemia erilaisia tiloja

VALOYHTEYS Valoihmisten ja muiden valo-olentojen tietoinen yhteys toisiinsa ja yhteys kirkkaaseen kaiken kattavaan tietoisuuteen.

VALOYKSEYS Sulautuminen muihin valoihmisiin ja valo-olentoihin niin että erillisyys katoaa täysin.

∞  Open LightSatu Virtanen ∞ Atmereian 2019 ∞ 

 

Valome – Ykseys valossa

 

Tiedostaessamme oman valo-olemuksemme havaitsemme myös kanssaihmisten olemuksen valona, voimana ja informaationa. Pystymme aistimaan kanssaihmisten olemuksen erittäin syvällisellä tavalla. Kanssaihmisen olemuksesta välittyviä aistimuksia ovat mm. kehon voiman virtaus, valovoimaisuus, tunteet, ajatukset, värähtely, henkinen suuntautuneisuus, visiot, menneisyys, tulevaisuus, yhteydet näkymättömiin…

Oman olemuksemme valoluonteen tiedostettuamme saamme syvän kokemuksen yhteydestämme muihin ihmisiin. Kauneimmillaan tuo tietoisuus laajenee ykseyden kokemiseksi kaiken elävän kanssa.

Yhteen saapuvat ihmistietoisuudet olemuksineen luovat kokonaisuuden, jonka tila on havaittavissa. Jokainen on osa tuota kokonaisuutta ja vaikuttaa vallitsevan tilan yhtenäisyyteen. Mitä avoimempia annamme olemuksemme olla, sitä laajempi ja kirkkaampi on kokonaisuus, jonka muodostamme.

Kun mielemme ovat hyväksyviä, rakkaudellisia ja luottavia, luomme valon tilan. Valotilassa tapahtuu healing-voimien liikettä, tietoisuuksien laajenemista ja yhdistymistä. Valotila voi tuoda esiin yhteyksiä rakkaudellisiin, elämää tukeviin valo-olentoihin.

∞  Open LightSatu Virtanen ∞ Atmereian 2018 ∞